Bồn cầu đặt sàn Grohe 39316000 - Mai Anh Home

Bồn cầu đặt sàn Grohe

Công nghệ nổi bật:

Hyperclean

proguard

Bồn cầu đặt sàn Grohe 39316000

Xem thông số kỹ thuật đầy đủ

Đã bao gồm dây cấp

Xả Siphon 

Tâm lỗ 300mm

Bồn cầu đặt sàn Grohe 39316000

15,290,000₫ Trả góp 0%

Đánh giá sản phẩm

VIẾT ĐÁNH GIÁ

Bồn cầu đặt sàn Grohe 39316000

Bồn cầu đặt sàn Grohe 39316000

Bồn cầu đặt sàn Grohe

Công nghệ nổi bật:

Hyperclean

proguard

Bình luận (0)

Trong vòng 3-5 phút , chuyên viên tư vấn sẽ phản hồi bình luận của bạn.

New comment
Your comment has been added and will be available once approved by a moderator.

Report Comment
Thank you for reporting.

Report Comment
Report spam, abuse, or inappropriate content
Edit Comment

Bồn cầu đặt sàn Grohe 39316000

39316000

New product

Bồn cầu đặt sàn Grohe

Công nghệ nổi bật:

Hyperclean

proguard

More details

15,290,000₫ tax incl.

More info

Đã bao gồm dây cấp

Xả Siphon 

Tâm lỗ 300mm

Đánh giá