Yếm bồn tắm Grohe 39322000 - Mai Anh Home

Yếm bồn tắm Projectline

Sự dụng đồng bộ với bồn tắm nằm 39 154 000

Yếm bồn tắm Grohe 39322000

Xem thông số kỹ thuật đầy đủ

Chất liệu Acrylic

Kích thước  1800 x 900 mm
28 kg

Phụ kiện cần thiết để lắp đặt

Yếm bồn tắm Grohe 39322000

22,150,000₫ Trả góp 0%

Đánh giá sản phẩm

VIẾT ĐÁNH GIÁ

Yếm bồn tắm Grohe 39322000

Yếm bồn tắm Grohe 39322000

Yếm bồn tắm Projectline

Sự dụng đồng bộ với bồn tắm nằm 39 154 000

Bình luận (0)

Trong vòng 3-5 phút , chuyên viên tư vấn sẽ phản hồi bình luận của bạn.

New comment
Your comment has been added and will be available once approved by a moderator.

Report Comment
Thank you for reporting.

Report Comment
Report spam, abuse, or inappropriate content
Edit Comment

Yếm bồn tắm Grohe 39322000

39322000

New product

Yếm bồn tắm Projectline

Sự dụng đồng bộ với bồn tắm nằm 39 154 000

More details

22,150,000₫ tax incl.

More info

Chất liệu Acrylic

Kích thước  1800 x 900 mm
28 kg

Đánh giá

Accessories