Gạch Ý 60 cm x 60 cm METEOR GRIGIO LAPPATO - Mai Anh Home

Công nghệ Italia:

Số lượng mua, đơn giá được tính bằng 1 viên ( 1m2 = 2.464.400 đ/m2 )

Gạch Ý 60 cm x 60 cm METEOR GRIGIO LAPPATO

Xem thông số kỹ thuật đầy đủ

Gạch Ý 60 cm x 60 cm METEOR GRIGIO LAPPATO

887,184₫ Trả góp 0%

Đánh giá sản phẩm

VIẾT ĐÁNH GIÁ

Gạch Ý 60 cm x 60 cm METEOR GRIGIO LAPPATO

Gạch Ý 60 cm x 60 cm METEOR GRIGIO LAPPATO

Công nghệ Italia:

Số lượng mua, đơn giá được tính bằng 1 viên ( 1m2 = 2.464.400 đ/m2 )

Bình luận (0)

Trong vòng 3-5 phút , chuyên viên tư vấn sẽ phản hồi bình luận của bạn.

New comment
Your comment has been added and will be available once approved by a moderator.

Report Comment
Thank you for reporting.

Report Comment
Report spam, abuse, or inappropriate content
Edit Comment

Gạch Ý 60 cm x 60 cm METEOR GRIGIO LAPPATO

New product

Công nghệ Italia:

Số lượng mua, đơn giá được tính bằng 1 viên ( 1m2 = 2.464.400 đ/m2 )

887,184₫ tax incl.

Đánh giá